0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Mundësi punësimi

 • Maj

  20

  2017

  Konkurs i jashtëm – zgjatje afati

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e konkursit të jashtëm të publikuar me nr. 150/04.05.2017, për vendet e punës:   Titulli i ...

  Expiration date* 27/05/2017
  Apply online*
 • Maj

  05

  2017

  Konkurs i jashtëm

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitave të lira në Drejtorinë e Akcizës dhe Procedurave, si më poshtë:   Drejtoria: Akcizë dhe Procedura Departamenti: Akcizë, Tarifë, ...

  Job number* 150/04.05.2017
  Expiration date* 19/05/2017
  Apply online*