0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Dokumentat e rëndësishëm

 • 27 qershor 2011

  Broshura

 • 27 qershor 2011

  Aplikacioni për veprim

 • 27 qershor 2011

  Deklarata e pergjegjesise

 • 27 korrik 2011

  Memorandum i Mirekuptimit Ndermjet Doganes dhe MTI

 • 01 prill 2012

  Doracaku DPI

 • 03 qershor 2015

  Deklarata e Përgjegjësisë