0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Gjykatat

Filtro

 • 14 shtator 2010
  Stanisavleviq Sllagjan

  Gjykata Komunale Shtërpce kontest civil 14.09.2010 Seanca shtyhet për datë 19.10.2010

 • 14 shtator 2010
  Keciq Vlladimir

  Kontest civil seanca e caktuar per date 14.09.2010 Seanca shtyhet perdate 19.10.2010

 • 14 shtator 2010
  Goran Vasileviq

  Gjykata Komunale Shtërpce Kontest civil seance e caktuar për datë 14.09.2010 Seaca shtyhet per datë 19.10.2010

 • 07 shtator 2010
  Mon Pirraku Samedin Bytyqi

  Seance e caktuar per datë 06.09.2010 Seanca shtyhet për 17.09.2010 ora 10.

 • 07 shtator 2010
  Kastriot Shehu

  Gjykata Komunale Prishtinë data e seancës 15.09.2010

 • 26 gusht 2010
  Shkelzen Mustafa etj.

  Veper penale neni 339 prag. 1KPK. seancë : 27.08.2010  ora 10 :00 Seanca shtyhet për datë 24.09.2010,  ora 10:00.

 • 26 gusht 2010
  Arben Hasani

  Data e Seancës : 07.09.2010      10 :00  Gjyakata Komunale Kacanik Vepër penale : Shamngie mashtruese. vërejtje : seanca përfundoi. Gjykata me aktgjykim e lron nga akuzi te akuzzuarin.

 • 23 gusht 2010
  NTP “Vegas ” Pejë

  Data e seances : 25.08.2010 13:00 Vendi: Gjykata ekonomike Prishtinë Vendimi i gjykates: Vërejtje: Seanca shtyhet për datë 13.10.2010 ora 11:00.