0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Gjykatat

Filtro

 • 07 tetor 2010
  Simonoviq Slobodan

  Gjykata Komunale Prishtinë data e senacës : 11.10.2010

 • 29 shtator 2010
  Sunqica ristiq

  Gjykata Komunale Prishtinë. kontest civil. seanca shtyhet në kohë të pacaktuar.

 • 20 shtator 2010
  Sadik Nazifi

  Gjykata Komunale Prishtinë  data e seancës: 24.09.2010  

 • 20 shtator 2010
  Avni Ferizi

  Gjykata Komunale Prishtinë data e seances : 01.10.2010 seanca shtyhet per 14.10.2010.

 • 15 shtator 2010
  Sreqko Staletoviq

  Gjykata Komunale Shtërpce kontest civil data e senaces : 14.09.2010 vërjtje : seanca përfundoi

 • 15 shtator 2010
  Nenad Iliq

  Gjykata Komunale Shterpce kontest civil data e seances : 14.09.2010 vërejtje : seanca përfundoi  

 • 15 shtator 2010
  Zoran Staletoviq

  Gjykata komunale Shtëroce data e senaces:14.09.2010 vërejtje : seanca shtyhet ne afat te pacaktuar

 • 15 shtator 2010
  Orloviq Dragisha

  Gjykata komunale Shtërpce kontest civil data e seancës : 14.09.2010 Vërejtje : seanca përfundoi