0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

  • 07 shtator 2010
    “Finnova”Shpk-Prizren

    Numri i lendes 06.1.4/1383 me date 05.08.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:00

  • 07 shtator 2010
    Fehmi Shala-Vushtrri

    Numeri i lendes 06.1.4/1262 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 14:30