0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

  • 07 shtator 2010
    “Nic Holding”-Milloshevë

    Numri i lendes 06.1.4/1281 me date 07.08.2008 Seanca mbahete me date 22.09.2010 ne ora 14:00

  • 07 shtator 2010
    NTT “Kosmonte Foods”-Prishtinë

    Numeri i lendes 06.1.4/1430, 1567, 1440, 1641 me date 14.08.2008 dhe 02/27.07.2008. Senca mbahet me date 24.09.2010 ne ora 10:30