0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

 • 25 tetor 2010
  NNPT Lesna Ing Af-PrishtinË

  Numeri i lendes 06.1.4/1223 me date 17.07.2008 Senca eshte mbajtur me date 21.10.2010  

 • 25 tetor 2010
  Bristil-Prizren

  Numeri i lendes 06.1.4/1429 me date 15.08.2008 Senaca eshte mbajtur me date 15.08.2010

 • 25 tetor 2010
  Market Impex R-Prizren

  Numeri i lendes është 06.1.4/1592, 1593, 1594, 1644 me date 15.08.2010 dhe 26.08.2010. Seanca është mbajtur më datë 21.10.2010  

 • 07 shtator 2010
  “Finnova”Shpk-Prizren

  Numri i lendes 06.1.4/1383 me date 05.08.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:00

 • 07 shtator 2010
  Fehmi Shala-Vushtrri

  Numeri i lendes 06.1.4/1262 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 14:30

 • 07 shtator 2010
  Mustafe Berisha-Klinë

  Numri i lendes 06.1.4/1504 me date 31.07.2008 Seanca mbahet me date 20.09.2010 ne ora 14:30

 • 07 shtator 2010
  NTP “Carpet”-Prishtinë

  Numri i lendes 06.1.4/1445 me date 26.08.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 10:30

 • 07 shtator 2010
  Blerim Braha-Mitrovicë

  Numri i lendes 06.1.4/1165 me date 07.07.2008 Seanca mbahet me date 22.09.2010 ne ora 11:00