0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Bordi i pavarur për rishqyrtim

Filtro

 • 27 tetor 2010
  Berendi Impex-Suharekë

  Numëri i lëndës 06.1.4/1333 më datë 11.09.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  “Fluidi”-Gjilan

  Numëri i lëndës 06.1.4/1553, 1554, 1555, 1556 më datë 09.09.2008 06.1.4/1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1625, 1626 më datë 27.08.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  “Linda”Shpk-Lipjan

  Numëri i lëndës 06.1.4/1412 më datë 01.09.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  “Graniti”GD-Prishtinë

  Numëri i lëndë 06.1.4/1622 më datë 06.10.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  Pranver Dergut-Rahovec

  Numëri i lëndës 06.1.4/1735 më datë 15.10.2008 Senca mbahët më datë 01.11.2010

 • 27 tetor 2010
  PPP “Hira”Doo-Prizren

  Numëri i lëndës 06.1.4/1421 më datë 01.09.2008 Senca mbahët më datë 04.11.2010

 • 25 tetor 2010
  Agim Aliu-Podujevë

  Numri i lendes 06.1.4/1532 me date 22.08.2008   Senca eshte mbajtur me date 21.10.2010 ne ora 10:30   

 • 25 tetor 2010
  Pellumbi-Prishtinë

    Numeri i lendes 06.1.4/1371 me date 21.08.2008 Seanca eshte mbajtur me date 21.10.2010 ne ora 11:00