0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Shpalljet

 • Maj

  22

  2017

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  “Shërbimet e asgjësimit të mallit të konfiskuara të llojit të shpezëve dhe kafshëve"  

 • Maj

  22

  2017

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  ‘’Furnizimi me pajisje për Sistemet e Doganës se Kosovës’’  

 • Maj

  19

  2017

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  “Furnizim me licenca për AW, BI, Oracle Software, Red-Hat, Linux, Antivirus e të tjera”  

Të gjitha shpalljet

Publikimet

Të gjitha publikimet